Condominium naša vizija

BUDUĆNOST U NAŠEM DVORIŠTU

Hteli to mi ili ne, razvoj ljudskog društva sa sobom nosi promene, a ljudi kao inteligentna bića imaju sposobnost adaptacije – prilagođavanja na izmenjene uslove života. Kada su promene na bolje, čovek se na njih lako navikne. Samo je neophodno da u prvim trenucima, u dolaženju tog novog, prepozna prednosti koje novi načini i koncepti sa sobom nose...

Način stanovanja je jedna od pojavnosti života koja se neminovno menja. Da nije tako, verovatno bi smo još živeli u sojenicama pored vode. Istorija ljudskog organizovanja životnog prostora beleži različite oblike stanovanja. Trenutno preovlađujući u Srbiji je koncept stambenih zgrada kreiran šezdesetih godina prošlog veka. prošlog veka. Nažalost, i zgrade su često tog godišta, pa u njima liftovi ne rade, podrumi su petrpani, krovovi prokišnjavaju, a komšije, koje se odavno ne poznaju, uglavnom ratuju oko obaveza održavanja, otuđenih zajedničkih prostorija, održavanja okolnog zelenila… Čak i u novijim zgradama organizacija i koncept stanovanja su ostali na nivou šezdesetih, bez obzira što su u njima primenjeni savremeni materijali i tehnologija gradnje. U raskoraku između želje da rešimo stambeno pitanje i mogućnosti koje imamo u aktuelnom ekonomskom trenutku olako prelazimo preko većine elemenata koji su presudni za kvalitet života , poput strukture stambenog prostora, orjentisanosti, lokacije, spratnosti, komšiluka, blizine pratećih sadržaja, pa čak i o održavanju ili bezbednosti nedovoljno razmišljamo, a o ekološkom okruženju, strujanju vetrova ili podzemnim vodama da i ne govorimo…. Na ovaj način od novog pravimo staro, “održavamo u životu” koncept stanovanja koji se već dugo urušava sam u sebe, čije je vreme prošlo i koji treda da na istorijskoj pozornici ustupi mesto nečem novom.

To novo, kada govorimo o načinu stanovanja je svakako koncept kondominijuma, koji je već uveliko zastupljen širom sveta, a datira još iz 1958. godine, kada je u Porto Riku u Americi sagrađen prvi objekat kondominijumskog tipa. Od tada se ovaj stil života nezaustavljivo širi planetom, da bi danas upravo neki od kondominijuma bivali proglašavani za najlepša stambena zdanja na svetu. Tako se dogodilo da je kondominijumski životni stil postao preovlađujući način života u mnogim zemljama, na svim kontinentima, jer je ponudio prave odgovore na zahteve savremenog čoveka, a naša vizija je da i ljudi u Srbiji imaju mogućnost da žive tim životom.

Zbog jedinstvenog sadržaja koji nude, kondominijumi su postali oaze urbanog života. Kondominijum vam pruža sigurnost, osećaj da ste ušuškani, da ste u svom svetu. A taj svet je isti i u Americi, i u Kanadi, i u Aziji, i u Evripi… I naravno, i u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu, Kragujevcu, Leskovcu, Užicu… Svuda po meri potreba određene sredine, ali i po jasnim standardima života u kondominijumu.

Posebno je lep osećaj da je komšija neko nama srodan. Neko sa sličnim potrebama, sa sličnim doživljajem života, stilom i navikama. U takvim okvirima su zajednički treninzi, projekcije filmova u zajedničkim prostorijama, okupljanje oko roštilja ili bazena – nešto lepo što nas spaja, a ne razdvaja. Prilika da socijalizacijom na novim standardima ponovo u komšijama prepoznamo prijatelje.

Naša vizija 1

To i jeste suština naše vizije. Da vaš život poprimi sve atribute kvalitetnog života – da bude vredan življenja. Da ostanete svoji na svome, a da živite bolje, sadržajnije, bezbrižnije, ekonomičnije, zdravije…, a da to opet nije i skuplje!

Vi to zaslužujete, zato što ste u stanju da prepoznate zakonitosti novog vremena i da im krenete u susret, a mi želimo biti Vaša sigurna podrška na tom putu.